Ekspressiivinen taideterapia

YKSILÖTAIDETERAPIA
Yhden tapaamiskerran kesto on 60-75 minuuttia. Aikoja on tarjolla arkipäivisin klo 16.30 lähtien.
Tapaamisajankohdat ja työskentelyn kesto sovitaan yksilöllisesti.

TAIDETERAPIARYHMÄT
Tarjolla on eripituisia ja eri asiakasryhmille tarkoitettuja ryhmiä ja työpajoja. Katso ryhmät ja työpajat kohdasta ajankohtaista.

Sovi tapaaminen yksilötaideterapiaan tai ilmoittaudu ryhmään soittamalla, sähköpostilla tai
tämän sivun yhteydenottolomakkeen kautta.

Ystävällisin terveisin!

Raija Lundahl
FM, taideterapeutti
raija.lundahl@mck.fi
050 433 9617

Koulutukseltani olen ekspressiivinen taideterapeutti. Taideterapeutiksi olen opiskellut ja valmistunut (2013) Inartes instituutista Helsingistä. Inartes instituutin tutkinto-ohjelman toteutusta valvoo Sveitsissä sijaitseva European Graduate School (EGS), jonka Master-ohjelman kolme modulia sisältyivät koulutukseeni.

Tarjoan ekspressiivistä taideterapiaa sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä kaikenikäisille. Eniten olen työskennellyt nuorten aikuisten ja työikäisten sekä senioreiden kanssa (18-73 v). Ekspressiivinen taideterapia on terapiaa, jossa asiakkaalle luontevia ja sopivia ilmaisumuotoja (kuva, liike, kirjoittaminen, ääni, puhe) yhdistetään hänen tavoitteidensa työstämisessä. Terapiatyöskentely on muodon antamista kehon ja mielen olotiloille, ajatuksille, uskomuksille, tunteille ja toiveille. Taidetyöskentelyssä tutkitaan tätä hetkeä ja rakennetaan uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja koettuihin ongelmiin (esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus-, paniikki- ja syömishäiriöt, tunne-elämän epävakaus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kriisi- ja traumakokemukset). Taidetyöskentelyn lisäksi kokemuksia jaetaan ja jäsennetään myös keskustellen. Työskentely ei edellytä taiteellisia taitoja.

Ekspressiivinen taideterapia sopii mielen, kehon ja tunteiden pulmien sekä muiden elämän haasteellisten teemojen luovaan ja kokonaisvaltaiseen tutkimiseen sekä uudelleen jäsentämiseen (kehonkuvan, itsetunnon ja mielialan häiriöt sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmat) sekä itsetuntemuksen ja -ilmaisun lisäämiseen myös ilman erityisiä ongelmia.

Terapia-asiakkaiden ja taideterapiaryhmien ohjaustyöstä minulla on neljän vuoden kokemus. Vuorovaikutuksen, läsnäolon ja ohjauksen peruskokemuksen olen saanut yli kahdenkymmenen vuoden opetus- ja ohjaustyöstä. Päätyönäni toimin lehtorina ja opintojen ohjaajana ammattikorkeakoulussa. Taideterapiaopintoihini kuului työnohjattua yksilö- ja ryhmätaideterapiaharjoittelua yhteensä 465 tuntia, oma terapia sekä psykologian opintoja, joita olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa 60 opintopistettä (perus- ja aineopinnot).

Taiteellinen lähtökohtani on kuvallisessa ilmaisussa, johon yhdistän liiketyöskentelyä, kirjoittamista ja musiikkia. Toimipaikassani terapiayhteisö Minna Canthin Kulmassa, Jyväskylässä, osoitteessa Seminaarinkatu 36, on erinomainen työskentelytila ja välineistö taideterapiatyöskentelyyn.

Raija Lundahl, FM, taideterapeutti
raija.lundahl@mck.fi
050 433 9617